Privacy Policy

Laatst bijgewerkt op 06 februari 202

Deze privacyverklaring voor OPUS (zakendoen als OPUS Solutions BV vallend onder Cognesses BV) ("OPUS Solutions BV", "wij", "ons" of "onze"), beschrijft hoe en waarom we zouden kunnen verzamelen, opslaan, gebruiken en/of delen ("verwerken") wanneer u onze services ("Services") gebruikt, zoals wanneer u:

 • onze website bezoekt op opuswatch.nl, of een website van ons die naar deze privacyverklaring linkt;
 • download en gebruik maakt van onze mobiele applicatie (OPUSWatch), of een andere applicatie van ons die linkt naar deze privacyverklaring;
 • contact met ons opneemt of op andere gerelateerde manieren met ons in contact komt (denkende aan verkoop, marketing of evenementen).

Vragen of zorgen? Als u deze privacyverklaring leest, krijgt u meer inzicht in uw privacyrechten en -keuzes. Als u het niet eens bent met ons beleid en onze praktijken, maak dan geen gebruik van onze Services. Mocht je toch nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op via privacy@opuswatch.nl.SAMENVATTING VAN BELANGRIJKE PUNTEN

 

Deze samenvatting bevat de belangrijkste punten uit onze privacyverklaring, maar u kunt meer details over elk van deze onderwerpen vinden door onze inhoudsopgave hieronder te gebruiken om de sectie te vinden die u zoekt . 

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij? Wanneer u onze Services bezoekt, gebruikt of navigeert, kunnen we persoonlijke informatie verwerken, afhankelijk van hoe u omgaat met OPUS Solutions BV en de Services, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. 

 

Verwerken we gevoelige persoonlijke informatie? We kunnen gevoelige persoonlijke informatie verwerken wanneer dat nodig is met uw toestemming of zoals anderszins toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving. 

 

Ontvangen wij informatie van derden? Wij ontvangen geen informatie van derden.

 

Hoe verwerken wij uw gegevens? We verwerken uw informatie om onze Services te leveren, te verbeteren en te beheren, met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie en om te voldoen aan de wet. Met uw toestemming kunnen wij uw gegevens ook voor andere doeleinden verwerken. We verwerken uw gegevens alleen als we een geldige wettelijke reden hebben om dit te doen. 

 

In welke situaties en met welke soorten partijen delen wij persoonsgegevens? We kunnen informatie delen in specifieke situaties en met specifieke categorieën van derden. 

 

Hoe houden we uw gegevens veilig? We hebben organisatorische en technische processen en procedures ingevoerd om uw persoonlijke informatie te beschermen. Geen enkele elektronische verzending via internet of technologie voor informatieopslag kan echter 100 procent dekkend, we kunnen dan ook niet beloven en/of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere onbevoegde derden niet in staat zullen zijn om onze beveiliging te doorbreken en op ongepaste wijze toegang te krijgen tot, uw gegevens stelen of wijzigen. Uiteraard doen wij er alles aan om de kansen te verkleinen en pogingen te bemoeilijken.

 

Wat zijn uw rechten? Afhankelijk van waar u zich geografisch bevindt, kan de toepasselijke privacywetgeving betekenen dat u bepaalde rechten heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

 

Hoe oefent u uw rechten uit? De eenvoudigste manier om uw rechten uit te oefenen, is door ons aanvraagformulier voor betrokkenen in te vullen. Neem daarvoor contact met ons op via privacy@opuswatch.nl. We zullen elk verzoek in overweging nemen en ernaar handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

INHOUDSOPGAVE

 

 1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?
 2. HOE VERWERKEN WIJ UW INFORMATIE?
 3. OP WELKE RECHTSGRONDEN VERTROUWEN WIJ OM UW PERSOONLIJKE INFORMATIE TE VERWERKEN?
 4. WANNEER EN MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?
 5. GEBRUIKEN WE COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEN?
 6. HOE LANG BEWAREN WIJ UW INFORMATIE?
 7. HOE HOUDEN WE UW INFORMATIE VEILIG?
 8. VERZAMELEN WIJ INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN?
 9. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?
 10. CONTROLES VOOR DO-NOT-TRACK-FUNCTIES
 11. HEBBEN INWONERS VAN CALIFORNI SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?
 12. MAKEN WE UPDATES AAN DEZE KENNISGEVING?
 13. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?
 14. HOE KAN U DE GEGEVENS DIE WIJ VAN U VERZAMELEN BEKIJKEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?

 

 1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

 

Persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt

 

In het kort: Wij verzamelen persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.

 

We verzamelen persoonlijke informatie die u ons vrijwillig verstrekt wanneer u zich registreert op de Services, interesse toont in het verkrijgen van informatie over ons of onze producten en Services, wanneer u deelneemt aan activiteiten op de Services of anderszins wanneer u contact met ons opneemt.

 

Persoonlijke informatie die door u wordt verstrekt. De persoonlijke informatie die we verzamelen, hangt af van de context van uw interacties met ons en de Services, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt.

Als u onze applicatie(s) gebruikt, kunnen we ook de volgende informatie verzamelen als u ervoor kiest om ons toegang of toestemming te geven:

 • Smartwatch-applicatie (OPUSWatch): Toegang tot locatie informatie en bewegingssensoren van het apparaat.
 • Web-applicatie (OPUSControl): We verzamelen de volgende informatie: naam en emailadres. 
 • Mobiele apparaatgegevens: We verzamelen automatisch apparaatinformatie (zoals uw mobiele apparaat-ID, model en fabrikant), besturingssysteem, versie-informatie en systeemconfiguratie-informatie, apparaat- en applicatie-identificatienummers, browsertype en -versie, hardwaremodel Internetserviceprovider en/of mobiele provider , en Internet Protocol (IP)-adres (of proxyserver). Als u onze applicatie(s) gebruikt, kunnen we ook informatie verzamelen over het telefoonnetwerk dat is gekoppeld aan uw mobiele apparaat, het besturingssysteem of platform van uw mobiele apparaat, het type mobiel apparaat dat u gebruikt, het unieke apparaat-ID van uw mobiele apparaat en informatie over de functies van onze applicatie(s) die u hebt geopend.
 • Push-meldingen: We kunnen u verzoeken om pushmeldingen te sturen met betrekking tot uw account of bepaalde functies van de applicatie(s). Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van dit soort communicatie, kunt u deze uitschakelen in de instellingen van uw apparaat.

Deze informatie is voornamelijk nodig om de veiligheid en werking van onze applicatie(s), voor het oplossen van problemen en voor onze interne analyse- en rapportage doeleinden te handhaven.

 

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, moet waar, volledig en nauwkeurig zijn en u moet ons op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in dergelijke persoonlijke informatie.

 

Automatisch verzamelde informatie

 

In het kort: Sommige informatie, zoals uw IP-adres (Internet Protocol) en/of browser- en apparaatkenmerken, wordt automatisch verzameld wanneer u onze Diensten bezoekt.

 

We verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u de Services bezoekt, gebruikt of navigeert. Deze informatie onthult niet uw specifieke identiteit (zoals uw naam of contactgegevens), maar kan apparaat- en gebruiksinformatie bevatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL's, apparaatnaam, land, locatie , informatie over hoe en wanneer u onze Services gebruikt en andere technische informatie. Deze informatie is voornamelijk nodig om de veiligheid en werking van onze Services te handhaven en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.

 

Zoals veel bedrijven verzamelen we ook informatie via cookies en vergelijkbare technologieën.

 

De informatie die we verzamelen omvat:

 • Log- en gebruiksgegevens. Log- en gebruiksgegevens zijn servicegerelateerde, diagnostische, gebruiks- en prestatie-informatie die onze servers automatisch verzamelen wanneer u onze Services opent of gebruikt en die we vastleggen in logbestanden. Afhankelijk van hoe u met ons omgaat, kunnen deze loggegevens uw IP-adres, apparaatinformatie, browsertype en instellingen en informatie over uw activiteit in de Services bevatten (zoals de datum-/tijdstempels die zijn gekoppeld aan uw gebruik, pagina's en bekeken bestanden, zoekopdrachten en andere acties die u onderneemt, zoals welke functies u gebruikt), informatie over apparaatgebeurtenissen (zoals systeemactiviteit, foutrapporten (soms "crashdumps" genoemd) en hardware-instellingen).
 • Apparaatgegevens. We verzamelen apparaatgegevens zoals informatie over uw computer, telefoon, tablet of andere apparaten dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Services. Afhankelijk van het gebruikte apparaat kunnen deze apparaatgegevens informatie bevatten zoals uw IP-adres (of proxyserver), apparaat- en applicatie-identificatienummers, locatie, browsertype, hardwaremodel, internetprovider en/of mobiele provider, besturingssysteem en informatie over systeemconfiguratie.
 1. HOE VERWERKEN WIJ UW INFORMATIE?

 

In het kort: we verwerken uw informatie om onze Services te leveren, te verbeteren en te beheren, met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie en om te voldoen aan de wet. Met uw toestemming kunnen wij uw gegevens ook voor andere doeleinden verwerken.

 

We verwerken uw persoonlijke gegevens om verschillende redenen, afhankelijk van hoe u omgaat met onze Services, waaronder:

 • Om het aanmaken en verifiëren van een account te vergemakkelijken en anderszins gebruikersaccounts te beheren. We kunnen uw informatie verwerken zodat u uw account kunt aanmaken en erop kunt inloggen, en uw account in goede staat kunt houden.
 • Om de levering van diensten aan de gebruiker te leveren en te vergemakkelijken. We kunnen uw gegevens verwerken om u de gevraagde dienst te kunnen leveren.
 • Om te reageren op vragen van gebruikers/ondersteuning te bieden aan gebruikers. We kunnen uw informatie verwerken om op uw vragen te reageren en eventuele problemen met de gevraagde service op te lossen.
 • Om u administratieve informatie te sturen. We kunnen uw informatie verwerken om u details te sturen over onze producten en diensten, wijzigingen in onze voorwaarden en ons beleid en andere soortgelijke informatie.
 • Om communicatie tussen gebruikers mogelijk te maken. We kunnen uw informatie verwerken als u ervoor kiest om een ​​van onze aanbiedingen te gebruiken die communicatie met een andere gebruiker mogelijk maken.

 

 1. OP WELKE RECHTSGRONDEN VERTROUWEN WIJ OM UW INFORMATIE TE VERWERKEN?

 

In het kort: we verwerken uw persoonlijke gegevens alleen wanneer we denken dat dit nodig is en we een geldige wettelijke reden (dwz wettelijke basis) hebben om dit te doen volgens de toepasselijke wetgeving, zoals met uw toestemming, om te voldoen aan wetten, om u diensten te verlenen om onze contractuele verplichtingen aan te gaan of na te komen, om uw rechten te beschermen of om onze legitieme zakelijke belangen te vervullen.

 

In Nederland geldt de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG. In de AVG wordt bepaald hoe en wanneer persoonsgegevens mogen worden verwerkt, en welke rechten natuurlijke personen hebben met betrekking tot hun gegevens. Als zodanig kunnen we vertrouwen op de volgende rechtsgrondslagen om uw persoonlijke informatie te verwerken:

 • Toestemming. We kunnen uw informatie verwerken als u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke informatie voor een specifiek doel te gebruiken. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. 
 • Uitvoering van een contract. We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer we denken dat dit nodig is om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen, inclusief het leveren van onze Diensten of op uw verzoek voordat we een contract met u aangaan.
 • Wettelijke verplichtingen. We kunnen uw informatie verwerken als we denken dat dit nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals om samen te werken met een wetshandhavingsinstantie of regelgevende instantie, om onze wettelijke rechten uit te oefenen of te verdedigen.

 

 1. WANNEER EN MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

 

In het kort: we kunnen informatie delen in specifieke situaties die in deze sectie worden beschreven en/of met de volgende categorieën van derden.

 

Verkopers, adviseurs en andere externe serviceproviders. We kunnen uw gegevens delen met externe leveranciers, serviceproviders, contractanten of agenten ("derden") die diensten voor ons of namens ons uitvoeren en die toegang tot dergelijke informatie nodig hebben om dat werk te doen. We hebben contracten met onze derde partijen die zijn ontworpen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Dit betekent dat zij niets met uw persoonlijke gegevens kunnen doen, tenzij wij hen daartoe hebben opgedragen. Ze zullen uw persoonlijke gegevens ook met geen enkele andere organisatie dan ons delen. Ze verbinden zich er ook toe de gegevens die ze namens ons bewaren te beschermen en deze te bewaren gedurende de periode die we instrueren. De categorieën van derde partijen waarmee we persoonlijke informatie kunnen delen, zijn als volgt:

 • Gegevensanalysediensten 

Het kan ook nodig zijn dat we uw persoonlijke informatie delen in de volgende situaties:

 • Bedrijfsoverdrachten. We kunnen uw informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van alle of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf.
 • Andere gebruikers. Wanneer u persoonlijke informatie deelt (bijvoorbeeld door opmerkingen, bijdragen of andere inhoud aan de Services te plaatsen) of anderszins interactie heeft met openbare delen van de Services, kan dergelijke persoonlijke informatie door alle gebruikers worden bekeken en buiten de Services openbaar worden gemaakt voor altijd. Op dezelfde manier kunnen andere gebruikers beschrijvingen van uw activiteit bekijken, met u communiceren binnen onze Services en uw profiel bekijken.

 

 1. GEBRUIKEN WE COOKIES EN ANDERE TRACKING TECHNOLOGIEËN?

 

In het kort: we kunnen cookies en andere tracking technologieën gebruiken om uw informatie te verzamelen en op te slaan.

 

We kunnen cookies en vergelijkbare tracking technologieën (zoals webbakens en pixels) gebruiken om toegang te krijgen tot informatie of om deze op te slaan. Specifieke informatie over hoe we dergelijke technologieën gebruiken en hoe u bepaalde cookies kunt weigeren, vindt u in onze Cookieverklaring.

 

 1. HOE LANG BEWAREN WIJ UW INFORMATIE?

 

In het kort: we bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om de in deze privacyverklaring uiteengezette doeleinden te bereiken, tenzij anders vereist door de wet.

 

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in deze privacyverklaring, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan ​​is door de wet (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Geen enkel doel in deze kennisgeving vereist dat we uw persoonlijke gegevens langer bewaren dan de periode waarin gebruikers een account bij ons hebben.

 

Wanneer we geen voortdurende legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonlijke informatie te verwerken, zullen we dergelijke informatie verwijderen of anonimiseren, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke informatie is opgeslagen in back-uparchieven), zullen we veilig uw persoonlijke gegevens opslaan of isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

 

 1. HOE HOUDEN WE UW INFORMATIE VEILIG?

 

Kortom: we streven ernaar uw persoonlijke informatie te beschermen door middel van een systeem van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen.

 

We hebben passende, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van alle persoonlijke informatie die we verwerken te beschermen. Ondanks onze waarborgen en inspanningen om uw informatie te beveiligen, kan geen enkele elektronische verzending via internet of technologie voor informatieopslag gegarandeerd 100 procent dekkend, we kunnen dan ook niet beloven en/of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere onbevoegde derden niet in staat zullen zijn om onze beveiliging te doorbreken en op ongepaste wijze toegang te krijgen tot, uw gegevens stelen of wijzigen. Uiteraard doen wij er alles aan om de kansen te verkleinen en pogingen te bemoeilijken.

 

Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, is het verzenden van persoonlijke informatie van en naar onze Services op eigen risico. U mag alleen toegang krijgen tot de Services binnen een beveiligde omgeving.

 

 1. VERZAMELEN WIJ INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN?

 

Door de Services te gebruiken, verklaart u dat u ten minste 18 bent of dat u de ouder of voogd bent van een dergelijke minderjarige en instemt met het gebruik van de Services door een dergelijke minderjarige ten laste. Als we vernemen dat persoonlijke informatie van gebruikers jonger dan 18 jaar is verzameld, zullen we het account deactiveren en redelijke maatregelen nemen om dergelijke gegevens onmiddellijk uit onze administratie te verwijderen. Als u kennis krijgt van gegevens die wij mogelijk hebben verzameld van kinderen onder de 18 jaar, neem dan contact met ons op via: privacy@opuswatch.nl.  
 1. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

 

Wij passen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen toe om je persoonsgegevens te beveiligen en je privacy te waarborgen.

 

Als gebruiker kun je de volgende rechten uitoefenen:

 

 • Het recht van inzage: je hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van jou verwerken.
 • Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van je verwerken niet juist zijn, heb je het recht om deze aan te laten passen.
 • Het recht van verwijdering: indien wij je persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor bijvoorbeeld de belastingdienst.
 • Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of jouw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de (on)rechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of je bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, heb je het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen.
 • Het recht van dataportabiliteit: op jouw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van je hebben overdragen naar jou of een andere organisatie naar jouw keuze. Je kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.
 • Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing heb je altijd het recht van bezwaar.

 

We zullen elk verzoek in overweging nemen en ernaar handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

Uw toestemming intrekken: Als we vertrouwen op uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door contact met ons op te nemen via: privacy@opuswatch.nl. 

 

Houd er echter rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking, en evenmin op de verwerking van uw persoonlijke informatie die wordt uitgevoerd op basis van andere wettige verwerkingsgronden dan toestemming.

 

Accountinformatie

 

Als u op enig moment de informatie in uw account wilt bekijken of wijzigen of uw account wilt beëindigen, kunt u:

 • Inloggen op uw accountinstellingen en uw gebruikersaccount bijwerken.
 • Neem contact met ons op via de verstrekte contactgegevens.

Op uw verzoek om uw account te beëindigen, zullen we uw account en informatie deactiveren of verwijderen uit onze actieve databases. We kunnen echter bepaalde informatie in onze bestanden bewaren om fraude te voorkomen, problemen op te lossen, te helpen bij onderzoeken, onze wettelijke voorwaarden af ​​te dwingen en/of te voldoen aan toepasselijke wettelijke vereisten.

 

Cookies en vergelijkbare technologieën: de meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u wilt, kunt u er meestal voor kiezen om uw browser zo in te stellen dat cookies worden verwijderd en cookies worden geweigerd. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen of cookies te weigeren, kan dit van invloed zijn op bepaalde functies of services van onze Services.

Als u vragen of opmerkingen heeft over uw privacyrechten, kunt u een e-mail sturen naar privacy@opuswatch.nl.

 

 1. BEDIENINGSORGANEN VOOR DO-NOT-TRACK-FUNCTIES

 

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele applicaties bevatten een Do-Not-Track ("DNT")-functie of instelling die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven om geen gegevens over uw online browse-activiteiten te controleren en verzamelen. In dit stadium is er nog geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen. Als zodanig reageren we momenteel niet op DNT-browsersignalen of enig ander mechanisme dat automatisch uw keuze communiceert om niet online te worden gevolgd. Als er een standaard voor online tracking wordt aangenomen die we in de toekomst moeten volgen, zullen we u hierover informeren in een herziene versie van deze privacyverklaring.

 

 1. MAKEN WE UPDATES AAN DEZE KENNISGEVING?

 

In het kort: Ja, we zullen deze kennisgeving indien nodig bijwerken om te blijven voldoen aan de relevante wetten.

 

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie wordt aangegeven met een bijgewerkte "Herziene" datum en de bijgewerkte versie wordt van kracht zodra deze toegankelijk is. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door een duidelijke kennisgeving van dergelijke wijzigingen te plaatsen of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van hoe we uw informatie beschermen.

 

 1. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?

 

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze verklaring, kunt u contact met ons opnemen via: privacy@opuswatch.nl. 

 

 1. HOE KAN U DE GEGEVENS DIE WIJ VAN U VERZAMELEN BEKIJKEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?

 

U hebt het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die we van u verzamelen, die informatie te wijzigen of te verwijderen. Om uw persoonlijke gegevens in te zien, bij te werken of te verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via: privacy@opuswatch.nl.